Newsroom

Notificare evenimente corporative COMNORD S.A. Bucuresti

COMNORD S.A. Bucuresti, simbol COSC, va comunicam urmatoarele:

  • Ultima zi de tranzactionare la BVB este 24.10.2018;
  • Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor care nu isi vand actiunile pana atunci: 2.52 lei/actiune;
  • Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul majoritar si pot notifica Intermediarul, in termen de maximum 10 zile lucratoare, respectiv incepand cu data de la 23.10.2018 si pana la data de 05.11.2018, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor detinute, respectiv:

  • Mandat postal cu confirmare de primire;
  • Transfer bancar in contul personal indicat de actionar.

Notificarea se poate face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului din str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3, Bucuresti, cod postal 031114, prin fax la numarul 021/321.59.81 sau pe e-mail: office@primet.ro, cu precizarea ca notificarea trebuie sa fie primita de catre Intermediar pana cel tarziu in ultima zi a termenului de notificare, la ora 17:00.

In cazul in care actionarul nu trimite o notificare in acest sens, Intermediarul SSIF PRIME TRANSACTION SA va efectua plata prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionarilor emitentului, primita de la Depozitarul Central SA.

Informatii privind documentele ce trebuie sa insoteasca notificarea pot fi obtinute contactand Intermediarul – SSIF PRIME TRANSACTION SA la urmatoarele numere de telefon: 021/322.46.14; 0749.044.044.