Newsroom

Notificare evenimente corporative CMP

COMPA S.A. va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, din care suma de 3.026.849,33 lei, Dividend brut 0,0143 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.05.2022 ca ex – date, 14.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.