Newsroom

Notificare evenimente corporative CMF

COMELF S.A., va informam ca in data de 18 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 1.405.750  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0625 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 27.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.06.2019 ca ex – date, 15.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.