Newsroom

Notificare evenimente corporative CMF

COMELF S.A., va informam ca in data de 14 aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2019, din care suma de 1.500.000  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0667 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 23.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.06.2020 ca ex – date, 14.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.