Newsroom

Notificare evenimente corporative CICO

 CI-CO SA va informeaza ca in data de 26.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, din care suma de 1.957.511 lei pentru dividend, respectiv un dividend brut de 0,7234 lei/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 07.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.06.2022 ca ex-date, 27.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.