Newsroom

Notificare evenimente corporative CICO

CI-CO SA, va informam ca in data de 27 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 3.514.000 lei pentru dividende.
I.2. Stabilirea datei de 04.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.06.2020 ca ex – date, 26.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.