Newsroom

Notificare evenimente corporative CHOB

CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI, va informam ca in data de 23.07.2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 68.424.013,98 lei, prin emisiunea a 54.304.773 de noi actiuni cu valoare nominala de 1,26 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor pana la cel mai apropiat numar intreg inferior, conform prevederilor legale in vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea unei sume de 69.424.013,98 lei din rezervele societatii, prin emiterea unui numar de 54.304.773 de actiuni, cu valoarea nominala de 1,26 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 30.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.10.2018 ca ex – date, 31.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si ERATA Hotarari AGEA.