Newsroom

Notificare evenimente corporative CHOB

CHIMCOMPLEX BORZESTI S.A. ONESTI, va informam ca in data de 25 mai 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba  majorarea capitalului social al Chimcomplex SA Borzesti de la 296.504.060,58 Lei la maximum 535.904.060,58 Lei, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 239.400.000 lei, prin emiterea unui numar de 190.000.000 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 1,26 lei fiecare;

b) pretul de subscriere a actiunilor in termenul de preemtiune este de 1,26 lei/actiune pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare;

c) termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta intocmit, data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;

d) actionarii care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul de subscriere sunt cei inscrisi la SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare proportional cu cota de actiuni detinuta la aceasta data de fiecare actionar;

e) rata de subscriere, care reprezinta raportul dintre numarul de actiuni nou emise si numarul drepturilor de preferinta, este 0,807408841321441. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 807,408841321441 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000 drepturi de preferinta.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul de Administratie. Pretul de vanzare al actiunilor ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

I.2. Stabilirea datei de 10.06.2020, ca data de inregistrare, respectiv data de 09.06.2020 ca ex – date, 11.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor .

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.