Newsroom

Notificare evenimente corporative CEON

CEMACON ZALAU, va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii Cemacon S.A., in doua etape, cu suma de 42.980.550,3 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 50.565.353,3 lei, la nivelul maxim de 93.545.903,6 lei prin emiterea unui numar de 429.805.503 actiuni proprii, in vederea finantarii dezvoltarii societatii si asigurarea de surse pentru accesarea de programe de finantare europeana.

1.1.Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 429.805.503 actiuni noi, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, si prima de emisiune de 0,0500 lei, astfel:

  1. a) In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la un pret de 0,1500 lei reprezentand 0,1 lei/actiune valoarea nominala la care se adauga prima de emisiune de 0,0500 lei. Pentru subscrierea unei actiuni nou-emise este necesar un numar de 1,1764705884 drepturi de preferinta.
  2. b) In Etapa II: actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta, vor putea fi subscrise de catre detinatorii drepturilor de preferinta care au subscris in Etapa I a operatiunii de majorare de capital, pro-rata, raportat la numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Pretul de subscriere in Etapa II este de 0,1500 lei/actiune, reprezentand 0,1 lei/acțiune evaloarea nominala la care se adauga prima de emisiune de 0,0500 lei.
  3. c) Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I va fi de 31 de zile de la data aprobarii prospectului de catre A.S.F. Termenul de subscriere in Etapa II este de 3 zile calendaristice.
  4. d) In cazul in care, in urma exercitarii drepturilor de preferinta, din calculul matematic rezulta fractiuni de actiuni, numarul de actiuni cuvenit actionarului respectiv va fi rotunjit in minus la numarul natural intreg, inferior.
  5. e) Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

I.2. Stabilirea datei de 21.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 20.07.2022 ca ex – date, 22.07.2022, ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.