Newsroom

Notificare evenimente corporative CC

CONNECTIONS CONSULT S.A., va informeaza ca in data de 23.03.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 1.081.157 lei reprezentand 10.811.570 actiuni noi cu valoare nominal de 0,1 lei/actiune, care vor fi alocate gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central – S.A. la data de inregistrare. Fiecare actionar va primi gratuit un numar 10 actiuni noi emise pentru fiecare actiune detinuta.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2022 – ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2022 ca ex-date, 18.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.