Newsroom

Notificare evenimente corporative CBC

CARBOCHIM S.A., va informam ca in data de 24 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 1.479.052,50 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,3  lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 21.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 20.05.2019 ca ex-date, 11.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.