Newsroom

Notificare evenimente corporative CACU

SIFI CJ LOGISTIC S.A., va informam ca in data de 22.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 768.871,74 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,78 lei/actiune.

I.2. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 nedistribuit, din care suma de 699.870,43 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,71 lei/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 17.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.06.2021 ca ex-date, 30.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners