Newsroom

Notificare evenimente corporative BVB

 BURSA DE VALORI BUCURESTI SA informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021, din care suma de 7.721.402 lei lei lei pentru dividend. Dividend brut 0,9592 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.06.2022 ca ex-date, 22.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.