Newsroom

Notificare evenimente corporative BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. va informam ca in data de 19.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2020, din care suma de  de 8.590.384 lei ca dividende. Aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 1,0672 lei.

I.2. Stabilirea datei de 10.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.06.2021 ca ex – date si data de 22.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners