Newsroom

Notificare evenimente corporative BUCU

BUCUR OBOR SA BUCURESTI, va informam ca in data de 29 martie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2018 in suma de 19.845.105 lei cu destinatia “dividende” si aproba un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2018 in  valoare de 1,483 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 16.04.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.04.2019 ca ex – date si data de 06.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.