Newsroom

Notificare evenimente corporative BUCU

BUCUR OBOR SA BUCURESTI, va informam ca in data de 28.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2020 in suma de 18.292.777  lei cu destinatia “dividende” si aproba un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2020 in  valoare de 1,367 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.10.2021 ca ex – date si data de 27.10.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners