Newsroom

Notificare evenimente corporative BUCU

BUCUR OBOR SA BUCURESTI, va informam ca in data de 26 martie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2019 in suma de 21.512.905 lei cu destinatia “dividende” si aproba un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2019 in  valoare de 1,608 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.05.2020 ca ex – date si data de 10.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.