Newsroom

Notificare evenimente corporative BRNA

ROMNAV SA BRAILA, va informam ca in data de 22.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, respectiv 2018, din care suma de 2.079.729,1 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,9618  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.08.2019 ca ex – date, 02.09.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.