Newsroom

Notificare evenimente corporative BRNA

Romnav S.A. va informeaza ca in data de 26.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului nerepartizat al Societatii realizat in anul 2019, in cuantum de 2.493.529 lei pentru dividend. Dividend brut 1,1531 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.08.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.08.2022 ca ex – date, 15.09.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.