Newsroom

Notificare evenimente corporative BRNA

Romnav S.A. va informam ca in data de 26.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului nerepartizat al Societatii realizat in anul 2019, in cuantum de 3.500.000 lei pentru dividend. Dividend brut 1,6186 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 27.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.08.2021 ca ex – date, 15.09.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners