Newsroom

Notificare evenimente corporative BRNA

ROMNAV SA BRAILA, va informam ca in data de 20.08.2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, , din care suma de 2.800.170 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 1,2949  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.09.2020 ca ex – date, 15.09.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.