Newsroom

Notificare evenimente corporative BRM

BERMAS S.A., va informam ca in data de 16 Aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 1.508.713 lei pentru dividende. Aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,07 lei.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.05.2019 ca ex – date si data de 14.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.