Newsroom

Notificare evenimente corporative BRM

BERMAS S.A., va informeaza ca in data de 18.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2021, din care suma de 1.616.479 lei pentru dividende. Aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,075 lei.

I.2. Stabilirea datei de 27.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.07.2022 ca ex – date si data de 17.08.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.