Newsroom

Notificare evenimente corporative BRK

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, va informeaza ca in data de 26.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021 si distribuirea de dividende prin aprobarea unui dividend brut de 0,0211 ron/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.06.2022 ca ex-date, 08.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.