Newsroom

Notificare evenimente corporative BRD

BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., va informeaza ca in data de 24.02.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sub forma de dividende a sumei de 1.683.992.828 lei, din rezultatul reportat aferent anilor 2019 si 2020 (dividendul brut este de 2,4164 lei / actiune), ca o plata exceptionala.

I.2. Stabilirea datei de 14.03.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.03.2022 ca ex – date, 04.04.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.