Newsroom

Notificare evenimente corporative BRD

BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., va informam ca in data de 22.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2020, din care suma de 951.565.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0749 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 13.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.05.2021 ca ex – date, 04.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners