Newsroom

Notificare evenimente corporative BRCR

Braiconf S.A., va informam ca in data de 12.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 2.240.775 RON, de la valoarea curenta de 4.481.550 RON la valoarea maxima de 6.722.325 RON, prin emiterea de maxim 22.407.750 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

I.2 Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). In acest sens, fiecare 2(doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicat in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

I.1. Stabilirea datei de e 04.05.2021– ca data de inregistrare, respectiv a datei de 29.04.2021- ca ex-date, 05.05.2021 – ca data platii pentru actiunile noi,

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners