Newsroom

Notificare evenimente corporative BNET

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI, va informam ca in data de 24 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 5.523.320,50 lei prin emisiunea a 55.233.205 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare. Repartizarea actiunilor nou emise se va face astfel: 1 actiune gratuita pentru fiecare 1 actiune detinuta. Fractiile nu se compenseaza.

I.2. Stabilirea datei de 08.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.07.2019 ca ex – date, 09.07.2019 ca data platii.

II. Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Numarul de actiuni nou emise va fi de 11.046.641 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula de calcul a fost decisa de Adunarea Generala.

Formula de calcul prima emisiune: [(pret mediu tranzactionare ultimele 30 zile / factor de ajustare] – 0,1
Factor de ajustare: 1,25.

Pretul mediu va fi calculate in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrate de Bursa de Valori Bucuresti, in confromitate cu reglementarile specific acestei piete. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

II.2. Stabilirea datei de 08.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.07.2019 ca ex – date, 09.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.