Newsroom

Notificare evenimente corporative BNET

BITTNET SYSTEMS S.A. BUCURESTI., va informeaza ca Depozitarul Central a inregistrat in data de 12.08.2022 majorarea capitalului social, conform optiunilor exprimate de catre actionarii inscrisi in registrul emitentului la data de 21.07.2022, in baza Hot. AGEA nr.2/20.04.2022.

Actiunile noi au fost incarcate de catre emitent in conturile individuale ale detinatorilor din Depozitarul Central.

Rata de alocare este de o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare (21.07.2022).

Pentru a face transferul din Depozitarul Central in contul de tranzactionare deschis la BT Capital Partners S.A. fiecare detinator va trebui sa initieze un transfer cu urmatoarele caracteristici:

Cantitate – cantitatea rezultata in urma aplicarii ratei de alocare, prin rotunjire la intregul inferior

Pret – 0,1 lei (valoarea nominala)

Data dobandirii – 12.08.2022

Modalitate dobandire – MCS (majorare capital social)

Pentru detalii va rugam sa accesati Informare Depozitarul Central – operare majorare capital social – nr. actiuni

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.