Newsroom

Notificare evenimente corporative BNET

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI, va informam ca in data de 29 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 8.907.489,3 lei prin emisiunea a 89.074.893 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.

Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 7 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 7/10 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 1,0155 lei. De exemplu in cazul in care, prin aplicarea raportului de alocare rezulta 1,5 actiuni, respectivul actionar va primi 1 actiune noua si 0,50 lei

I.1. Stabilirea datei de 21.07.2020 – ca data de inregistrare, respectiv a datei de 20.07.2020 – ca ex-date, 22.07.2020 – data platii pentru actiunile noi, 03.08.2020 – data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

II. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de. 1.272.498,5 lei prin emisiunea a 12.724.985 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.

Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute. Actionarii sunt de acord ca actiunile astfel dobandite vor fi lasate la dispozitia societatii, pentru o perioada de 12 luni de la data dobandirii, in vederea aducerii la indeplinire a stock option planurilor aprobate.

Astfel, Depozitarul Central va incarca actiunile direct in contul Societatii, iar actionarii de la data de inregistrare vor primi contravaloarea valorii nominale – 0,1 lei per actiune. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 1/10 conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 1,0155 lei.

II.1. Stabilirea datei de 21.07.2020 – ca data de inregistrare, respectiv a datei de 20.07.2020 – ca ex-date, 22.07.2020 – data platii pentru actiunile noi, 03.08.2020 – data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

III. Se aproba majorararea capitalului social prin realizarea de noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.

Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 din actul constitutiv.

Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 18.178.550 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula calcul va fi decisa de Adunarea Generala: Propunere de formula de calcul prima emisiune: [ (pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile ) / factor de ajustare ] – 0,1 Propunere factor de ajustare: 1,2. Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proportionat aferent majorarii.

b. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:

i. actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si

ii. persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.

c. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.

d. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

e. Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

f. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 70 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior

g. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

h. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.

i. Drepturile de alocare a actiunilor subscrise in cadrul celor doua etape vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

III.1. Stabilirea datei de 21.05.2020 – ca data de inregistrare, respectiv data de 20.05.2020 – ca ex-date, 22.05.2020 – ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.