Newsroom

Notificare evenimente corporative BIO

BIOFARM S.A. informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021, din care suma de 23.649.008 lei lei lei pentru dividend. Dividend brut 0,024 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 23.08.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.08.2022 ca ex-date, 09.09.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.