Newsroom

Notificare evenimente corporative BIO

BIOFARM S.A., va informam ca in data de 26.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2020, din care suma de 21.678.258 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,022 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.08.2021 ca ex – date, 03.09.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners