Newsroom

Notificare evenimente corporative BIO

BIOFARM S.A., va informam ca in data de 28 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 20.692.882  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,021 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.08.2020 ca ex – date, 03.09.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.