Newsroom

Notificare evenimente corporative BENTO

2B Intelligent Soft , va informeaza ca in data de 21.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele :

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2021, din care suma de 1.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,227273 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 09.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.06.2022 ca ex – date, 16.06.2022 ca data platii.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 880.000 lei, prin emiterea unui numar de 8.800.000 de noi actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON/actiune, in urma incorporarii partiale a primelor de emisiune rezultate in urma plasamentului privat derulat in data de 26 noiembrie 2021, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de Inregistrare stabilita de AGEA. Actiunile noi vor fi alocate actionarilor societatii proportional cu detinerile actuale, pentru fiecare actiune deja detinuta, vor fi alocate 2 (doua) actiuni nou emise.

II.2. Stabilirea datei de 16.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.06.2022 ca ex – date, 17.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport Hotarari AGA.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.