Newsroom

Notificare evenimente corporative BCM

CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A., va informam ca in data de 28 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 2.272.472 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,014 lei/actiune.

I.2 Se aproba reducerea capitalului social al Casa de Bucovina – Club de Munte SA de la 16.733.960 lei la 16.231.941,2 lei, respectiv de la 167.339.600 actiuni la 162.319.412 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, prin anularea unui numar de 5.020.188 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 17.09.2019 –30.09.2019 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19 aprilie 2019.

  1. Stabilirea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.05.2020 ca ex – date, 05.06.2020 ca data platii.

    Pentru detalii va rugam sa accesatiRaportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

    Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.