Newsroom

Notificare evenimente corporative BALO

BALNEOCLIMATERICA SA, va informam ca in data de 16 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 9.722.528 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 1,46146289 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.05.2019 ca ex – date, 27.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.