Newsroom

Notificare evenimente corporative AVSL

AVICOLA SA SLOBOZIA, va informam ca in data de 16 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 2.435.329 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,96 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 24.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 23.09.2019 ca ex – date, 15.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.