Newsroom

Notificare evenimente corporative AVSL

AVICOLA SA SLOBOZIA, va informam ca in data de 14 aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2019, din care suma de 175.359 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,069 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 23.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.09.2020 ca ex – date, 13.10.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.