Newsroom

Notificare evenimente corporative AVIO

Avioane Craiova S.A., va informam ca in data de 24 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu valoarea maxima de 7.817.375 lei, prin aport in numerar, prin emiterea unui numar de  3.126.950 actiuni noi, avand o valoare nominala de 2,5 RON/actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

Raportul de subscriereeste de 1 (unu) actiune nou emisa pentru 3,424836 actiuni detinute.

Perioada in care se poate exercita dreptul de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta.
I.2. Stabilirea datei de 14.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.05.2020 ca ex – date, 15.05.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra