Newsroom

Notificare evenimente corporative AUXI

ATM – CONSTRUCT SA PLOIESTI, va informam ca in data de 27 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sumei de 401.642 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 4,32985 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 25.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.09.2020 ca ex – date, 07.10.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.