Newsroom

Notificare evenimente corporative AUR

AURORA S.A., va informeaza ca in data de 30.07.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata AeRO standard a valorilor mobiliare emise de AURORA S.A. şi radierea acestora de la ASF, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

I.2. Se aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotarare AGEA.

Pretul ce urmeaza a fi achitatin cazul  retragerii actionarilor din cadrul Societatii este 6,5593 lei / actiune.

I.2. Stabilirea datei de 02.11.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 01.11.2021 ca ex – date.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.