Newsroom

Notificare evenimente corporative ATB

ANTIBIOTICE S.A., va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2021, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la 0,0031980923 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 13.09.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.09.2022 ca ex – date, 03.10.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.