Newsroom

Notificare evenimente corporative ATB

ANTIBIOTICE S.A., va informam ca in data de 21.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2020, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la 0,00330631 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.09.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.09.2021 ca ex – date, 20.09.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si Erata Hotarari AGA O 21.04.2021.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners