Newsroom

Notificare evenimente corporative ATB

ANTIBIOTICE S.A., va informam ca in data de 09 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2019, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la 0,029879738 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.08.2020 ca ex – date, 21.09.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.