Newsroom

Notificare evenimente corporative ASC

SCENDIA S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza piata cu privire la publicarea Prospectului afererent majorarii de capital social, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) desfasurata in data de 28.08.2021.

In conformitate cu hotararea AGEA din 28.08.2021 si a prevederilor Prospectului, Societatea va emite, in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, un numar de 361.111 actiuni noi ordinare la pretul de emisiune egal cu 11,6159 lei / actiune, din care 0,1 lei/actiune reprezinta valoarea nominala, iar 11,5159 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.

In oferta derulata in Etapa I vor putea subscrie detinatorii de drepturi de preferinta ASCR01, respectiv actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 21 septembrie 2021 sau persoanele care au dobandit drepturi de preferinta ASCR01 in perioada de tranzactionare a acestora, 07 – 20 decembrie 2021.

Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 4 drepturi de preferinta detinute. Pentru aflarea numarului de actiuni noi care pot fi subscrise, se imparte numarul de drepturi de preferinta detinute la 4 (patru), cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt Publicare prospect aferent majorarii capitalului social.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.