Newsroom

Notificare evenimente corporative ASc

ASCENDIA SA va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 1.004.725,80 lei reprezentand 10.047.258 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, prin utilizarea partiala a primelor de emisiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor noi emise se va face in proportie de 6 actiuni gratuite pentru fiecare 1 actiune detinuta la data de inregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 21.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 20.06.2022 ca ex-date, 22.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.