Newsroom

Notificare evenimente corporative ARTE

ARTEGO SA, va informam ca in data de 13.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2021, din care suma de 5.979.269,44 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,73684 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.08.2022  ca data de inregistrare, respectiv data de 10.08.2022  ca ex – date, 01.09.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.