Newsroom

Notificare evenimente corporative ART

TMK – ARTROM S.A., va informam ca in data de 5 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aprobarea majorarii capitalului social al TMK – ARTROM S.A prin contributii in numerar, prin exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii inregistrati la Data de inregistrare in registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central.

I.2. Stabilirea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.05.2019 ca ex – date, 08.05.2019 ca data platii.
Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

II.1 Aprobarea repartizarii profitului Societatii pe anul 2018, in valoare de 56.569.986,13 lei, dupa cum urmeaza: (i) 3,389,036 lei catre rezervele legale conform Legii 31/1990, respectiv cel putin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social), (ii) 14.280.000 lei ca dividende si (ii) 38.900.950,13 lei vor fi reportate in anul urmator

II.2. Stabilirea datei de 13.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.09.2019 ca ex – date, 04.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.