Newsroom

Notificare evenimente corporative ARS

AEROSTAR S.A., va informeaza ca in data de 20.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2021, din care suma de 22.841.617,50 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,15 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 10.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.05.2022 ca ex – date, 27.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.