Newsroom

Notificare evenimente corporative AROBS

 AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE., va informam ca in data de 07.03.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 45.569.749,40 RON de la valoarea actuala de 45.569.749,40 RON la valoarea de 91.139.498,8 RON prin emisiunea unui numar de 455.697.494 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, care vor fi alocate gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central – S.A. la data de inregistrare. Fiecare actionar va primi gratuit un numar de o actiune nou emisa pentru fiecare actiune detinuta.

I.2. Stabilirea datei de 28.04.2022 – ca data de inregistrare, respectiv data de 27.04.2022 ca ex-date, 29.04.2022 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.